nl en

Nieuws


Nieuws en persberichten

ATRO Medical uitgeroepen tot winnaar in de Johnson & Johnson Innovation Veterans Lead QuickFire Challenge

Yess!! ATRO Medical is uitgeroepen tot Awardee in de Veterans Lead QuickFire Challenge, georganiseerd door Johnson & Johnson Innovation.

Wat een geweldige erkenning voor ons team en het potentiële voordeel dat onze meniscusprothese in petto heeft voor veteranen. Het is bekend dat de incidentie van artrose in de knie 10 keer hoger is bij militair personeel dan bij burgers. Dit is sterk gecorreleerd aan meniscusbeschadiging. En bijna 20% van degenen die chirurgische meniscusreparatie nodig hebben, zal binnen 2,5 jaar het leger verlaten1.


We zijn vereerd als onze Trammpolin® meniscusprothese een rol kan spelen bij het bieden van pijnverlichting voor deze
veteranen. Bij deze prijs hoort naast de erkenning ook een subsidie, die zal worden besteed aan het versnellen van de ontwikkeling van de laterale meniscusprothese.


Het laterale (buitenste) compartiment van het kniegewricht staat bekend om de snelle afbraak van kraakbeen bij een knie zonder meniscus. Het is van groot belang om een vroege chirurgische oplossing te bieden voor deze zijde, aangezien de ernst van de klachten en de hoogte van de gezondheidskosten snel toenemen met de verdere afbraak van het kraakbeen.


ATRO Medical heeft zich volledig gericht op een duurzame oplossing voor patiënten met het post-meniscectomie pijnsyndroom. De meniscusprothese die we ontwikkeling hebben, heeft al FDA breakthrough designation gekregen, het EU Seal of Excellence en de MedTech Innovator finalist award van AdvaMed. De mediale prothese wordt momenteel onderzocht in een prospectieve klinische studie in Nederland.

ATRO Medical sluit nieuwe financieringsronde af voor de Trammpolin® meniscusprothese 

Nijmegen, 14 december 2021


ATRO Medical kondigt vandaag een financieringsronde van 1,9 miljoen euro aan voor de verdere ontwikkeling van der Trammpolin® meniscus prothese. De Nijmeegse startup gebruikt de investering om een tweede klinische studie naar de meniscusprothese af te ronden. De financiering wordt verstrekt door een investeringsconsortium onder leiding van Lumana Invest. 


Lees het hele bericht op het Engelstalige gedeelte van onze website.

Nieuw onderzoek moet kniepijn bij verwijderde meniscus aanpakken


Nijmegen, 17 november 2021


Patiënten met aanhoudende kniepijn na verwijdering van de meniscus kunnen vanaf vandaag op drie plekken in Nederland deelnemen aan het AIR2 onderzoek. Dit onderzoek richt op pijnvermindering en verbetering van de knie-mobiliteit via een reconstructie van de meniscus. Slechts 10 patiënten kunnen onder strikte voorwaarden deelnemen aan de studie naar de nieuwe ingreep. 

 

In de afdelingen orthopedie van de Sint Maartenskliniek, het MUMC+ en Haaglanden Medisch Centrum zijn ze ondanks Corona voorbereid. De nieuwe procedure voor het plaatsen van de meniscusprothese is uitgebreid geoefend. Via een kijkoperatie wordt een nieuwe meniscus geplaatst op de plaats waar eerder de eigen meniscus zat. Deze nieuwe Trammpolin® meniscusprothese is gemaakt van hoogwaardige kunststof en vormt de nieuwe schokbreker in de aangetaste knie. Het bijbehorende specialistische instrumentarium ligt al klaar voor het eerste gebruik.

 

Zodra een patiënt zich meldt, bekijkt de afdeling orthopedie of deze voldoet aan een uitgebreide aantal criteria, bv. op gebied van medische geschiedenis, gewicht en leeftijd. Zo kunnen alleen volwassenen deelnemen van 18 tot 70 jaar oud en bij wie de binnenmeniscus eerder al geheel of gedeeltelijk is verwijderd. Na plaatsing van de meniscusprothese volgen twee jaar met periodieke controles en onderzoek. 

 

In 2019 verliep de eerste toepassing van de meniscusreconstructie bij de mens niet geheel naar wens. Orthopeed Dr. Tony van Tienen licht dit toe. “We zagen te weinig functieverbetering bij de eerste patiënten: de knie bleef stijf na de implantatie. Bij een aantal moest de meniscusprothese helaas weer verwijderd worden. Het goede nieuws was dat er geen verdere schade aan de binnenzijde van de knie was ontstaan. De patiënten zijn dus verdergegaan in het gebruikelijke zorgtraject. Maar de aanvankelijke klachten waren er nog steeds. Dus de oplossing die we graag hadden geboden was nog niet gerealiseerd.”

 

Een meniscus vervangen lukt niet zomaar. Tot blijkt wel uit het feit dat er bijna tien jaar onderzoek nodig was voorafgaand aan de eerste studie. ReumaNederland was één van de eerste initiatiefnemers bij dit onderzoek en ondersteunt het nog steeds. Het grootste gedeelte van het preklinisch onderzoek werd gedaan aan het Radboud Universitair Medisch Centrum, veelal onder begeleiding van Dr. van Tienen. Hij heeft samen met Dr. Jan Hunik de startup ATRO Medical opgezet om de Trammpolin meniscusprothese naar de patiënt te krijgen. 

 

CEO Jan Hunik spreekt van een grote kans én uitdaging. “We hebben als startup de kans om een verschil te maken voor een groot aantal patiënten. In Europa wachten meer dan 400.000 patiënten met aanhoudende kniepijn na het verwijderen van de meniscus op een chirurgische oplossing die hun pijn kan verminderen. Maar eerst moeten we in kleine studies bewijzen dat de prothese langdurige pijnverlichting geeft. Na de vorige studie is het ontwerp gewijzigd en hebben we onze meniscusprothese nog uitgebreider getest dan voorheen. Het implantaat voldoet aan alle gestelde eisen. Maar hoeveel functieverbetering dit daadwerkelijk bij patiënten geeft, dat wordt pas echt duidelijk in de praktijk. Daarom zoeken we tien mensen die aan de AIR2 studie willen deelnemen.”

 

Patiënten die interesse hebben in deelname aan het AIR2 onderzoek vinden meer informatie op deze website of via de drie deelnemende klinieken: de Sint Maartenskliniek, het MUMC+ en Haaglanden MC.

 

ATRO Medical behaalt ISO 13485 certificering

Nijmegen, 20 augustus 2019


Met trots kunnen we melden dat ATRO Medical vanaf heden ISO 13485:2016 gecertificeerd is. Hiermee bevestigt DEKRA dat ATRO Medical voldoet aan een uitgebreid kader van eisen rondom de productkwaliteit.

 

ATRO Medical heeft ISO 13485 certificering behaald voor het design, de ontwikkeling, fabricage en distributie van haar meniscus prosthese systeem. Het verkrijgen van ISO 13485 certificering onderstreept dat ATRO Medical in staat is een medisch product te leveren dat voldoet aan de eisen van de klant en de geldende regelgeving. 

 

Het kwaliteitssysteem van ATRO Medical is uitgebreid geaudit door DEKRA, een erkende instantie voor producenten in de medische industrie. Een intensieve periode van voorbereidingen ging hieraan vooraf, om het kwaliteitssyteem goed in te richten en effectief te maken voor onze start-up. Met de behaalde ISO-certificering als kroon op het werk. 

Schermafdruk_2020_05_12_100621.png?hash=72015a3701d22350


ReumaNederland ondersteunt verdere ontwikkeling synthetische meniscus 

Nijmegen, 19 januari 2021

Logo_ReumaNederland_large.jpg?hash=9532fe39b2002412


Orthopedische startup ATRO Medical gaat een partnership aan met ReumaNederland voor de doorontwikkeling van hun synthetische meniscus.  De Nijmeegse startup werkt aan een meniscusprothese voor mensen met knieartrose. Als officieel partner ondersteunt ReumaNederland deze ontwikkeling met haar expertise in het veld van artrose. 

 

Tien jaar geleden investeerde ReumaNederland in het onderzoek van het Radboud Universitair Medisch Centrum naar nieuwe materialen voor protheses. Daarmee stond het gezondheidsfonds samen met diverse universiteiten en Koninklijke DSM aan de wieg van een nieuwe toepassing van Polycarbonaat Urethaan. In 2017 ontstond hieruit de orthopedische startup ATRO Medical, gevestigd op de Novio Tech campus in Nijmegen. Daar werd de opgebouwde wetenschappelijke kennis verder ontwikkeld tot een daadwerkelijk toepasbare prothese. 

 

Jan Hunik, CEO ATRO Medical: “Sinds 2019 wordt de meniscusprothese in klinisch onderzoek ingezet bij de eerste patiënten. In 2021 start een tweede studie in een aantal Nederlandse ziekenhuizen. De studies moeten mede door de inbreng van de kennis van ReumaNederland leiden tot CE markering van deze unieke prothese, zodat de innovatie voor Europese patiënten beschikbaar wordt.”

 

De synthetische meniscusprothese is bedoeld voor patiënten met knieartrose. Bij veel van deze patiënten is eerder de meniscus gedeeltelijk verwijderd en ontstond later chronische pijn door knieslijtage. Voor deze groep patiënten biedt de meniscusprothese een alternatief voor het huidige beleid van o.a. pijnmedicatie, fysiotherapie en afwachten tot men in aanmerking komt voor een totale knieprothese. 

 

Corné Baatenburg de Jong van ReumaNederland licht toe: “Het is mooi om te zien dat een ontwikkeling die jaren geleden geïnitieerd is uiteindelijk door een team als dat van ATRO Medical wordt opgepakt om tot een echte nieuwe behandeling te komen voor de patiënt. Zij werken hard om via deze meniscusprothese de kwaliteit van leven voor knieartrosepatiënten te verbeteren. Bij de implementatie kunnen wij als organisatie ondersteunen. Wij kennen de weg in dit veld. En dankzij de grote patiëntenparticipatie bij ReumaNederland kunnen we de stem van de patiënt laten horen. Zo waarborg je dat de ontwikkelingen uiteindelijk aansluiten bij de verwachtingen van de patiënten.”

 

EUROSTARS verstrekt financiering voor de eerste laterale meniscusprothese

Nijmegen, 10 juli 2020


Een internationaal consortium onder leiding van het Nederlandse ATRO Medical ontvangt € 800.000 Europese financiering voor een innovatie gericht op patiënten met knie-artrose. Deze patiënten lijden vaak aan kraakbeenslijtage als gevolg van een meniscus die niet goed meer werkt. Het consortium gaat de eerste duurzame meniscusprothese ontwikkelen ter vervanging van de buitenste meniscus. Deze innovatie moet pijn te verlichten, de mobiliteit van de patiënt herstellen en zo het leven van duizenden knie-artrosepatiënten veranderen.

 

Knie-artrose is wereldwijd één van de belangrijkste oorzaken van invaliditeit. Verlies van meniscusweefsel in de jonge jaren kan deze ziekte versnellen en leiden tot klachten zoals chronische kniepijn, stijfheid en immobiliteit. Voor veel patiënten is uiteindelijk een totale knievervanging het laatste redmiddel. De Nederlandse orthopedische startup ATRO Medical heeft als missie om een oplossing te creëren voor de jarenlange periode van pijn die voorafgaat aan een nieuwe knie.

 

De meniscusprothese gaat dienen als een nieuwe schokdemper in de knie, waardoor bot-op-bot contact wordt verminderd en de pijn in het kniegewricht afneemt. Een eerste versie van dit implantaat is gemaakt voor de binnenste meniscus. Deze wordt momenteel na 10 jaar onderzoek getest bij de eerste patiënten. Er ontbreekt echter nog een oplossing voor de buitenste meniscus. Aangezien 40% van de klachten zich voordoen in dit zogenaamde laterale compartiment, zouden veel patiënten baat bij hebben bij een duurzame oplossing.

 

Het consortium van ATRO Medical, het Zwitserse bedrijf Samaplast en het Orthopedic Research Laboratory (ORL) van het Radboudumc ontvangt meer dan € 800.000 financiering van EUROSTARS als bijdrage aan de totale investering van € 2 miljoen om deze oplossing versneld te ontwikkelen. Het is de bedoeling dat deze innovatie binnen twee jaar klaar is voor een klinische studie met patiënten. Zowel de vervanging van de versleten buitenmeniscus door een slijtvaste kunststof als de korte ontwikkeltijd van dit project zouden uniek zijn in de wereld van de orthopedie.

 

Consortiumpartner ORL is al vele jaren als biomechanisch expert betrokken bij het meniscusonderzoek en maakte ook al deel uit van het team dat de eerste patenten voor de meniscusvervanging heeft geschreven. De Zwitserse partner Samaplast is gespecialiseerd in het vervaardigen van hoogwaardige en medische producten van kunststof. Consortiumleider ATRO Medical is een spin-off van het Radboudumc en DSM en richt zich op het ontwikkelen van duurzame meniscusprothesen. Deze drie partijen samen beschikken over de juiste expertise om de nieuwe meniscusprothese met behulp van EUROSTARS-financiering snel tot leven te brengen.

 

EUROSTARS ondersteunt internationale innovatieve projecten onder leiding van R&D verrichtende MKB-bedrijven zoals ATRO Medical, die het dagelijks leven van mensen over de hele wereld helpen verbeteren. Dit EU-programma heeft als doel de waardecreatie binnen Europa, de economische groei en de werkgelegenheid vergroten.


FDA Breakthrough Designation voor Nederlandse meniscusprothese

Nijmegen, 20 januari 2020

FDA_Breakthrough.png?hash=509e879dfa13365f

Nederlandse medische innovaties krijgen zelden de aanduiding ‘doorbraak-technologie voor een medisch hulpmiddel’ van de Amerikaanse Food and Drug Administration. Startup ATRO Medical BV uit Nijmegen is hier toch in geslaagd. Deze week ontving hun Trammpolin meniscusprothese, ontworpen om chronische kniepijn te behandelen, de “Breakthrough Device Designation” van de FDA. Het is een belangrijke bevestiging van de potentie van deze prothese. Het versnelt de toegang tot de Amerikaanse markt dankzij een voorkeursbehandeling bij de FDA.

 

De Amerikaanse Food and Drug Administration is ervan overtuigd dat het Trammpolin meniscusprothese een unieke én potentieel effectievere behandeling kan zijn voor patiënten met knieartrose. Op dit moment is er geen effectieve behandeling beschikbaar voor een grote groep van deze patiënten, met een niet-functionele meniscus.

 

CEO Jan Hunik is verheugd om de ‘Breakthrough Device Designation’ te ontvangen: “We hebben nog een flinke weg te gaan voor Amerikaanse markttoelating en de CE-markering voor de Europese markt, maar dit is mooi nieuws. Deze aanduiding bevestigt onze overtuiging dat de Trammpolin meniscus prothese een belangrijke verbetering kan zijn op het leven van patiënten met chronische kniepijn. We kijken uit naar de intensievere samenwerking met de FDA en zijn ervan overtuigd dat dit onze Amerikaanse markttoelating zal bespoedigen.”

 

Het doel van het Breakthrough Device Designation-programma is om patiënten en hun zorgverleners sneller toegang te bieden tot effectieve medische innovaties. De aanwijzing zorgt voor een voorspelbare en tijdige beoordeling door de FDA van de aanvraag en klinisch dossier. De Trammpolin meniscusprothese krijgt voorrang bij aankomende FDA-beoordelingen, maar moet natuurlijk volledig aan alle toelatingseisen voldoen. De FDA zal ook meer transparantie geven omtrent de vereiste studieresultaten voor toegang tot de markt voor het meniscusimplantaat van ATRO Medical.

 

Knie osteoartritis (KOA) is als onomkeerbare degeneratieve ziekte één van de belangrijkste oorzaken van invaliditeit in Europa en de VS. De Trammpolin meniscusprothese is een permanent, anatomisch gevormd implantaat dat als doel heeft de kniepijn te verminderen en de mobiliteit te herstellen. Trammpolin is momenteel onderdeel van een eerste klinische studie in Nederland. Een volgende studie zal waarschijnlijk klinieken in andere Europese landen en de VS omvatten. ATRO Medical wordt grotendeels gefinancierd door durfkapitaal en zal naar verwachting in 2021 een volgende investeringsronde (Serie B) organiseren om zijn weg naar de Europese en Amerikaanse markt verder te versnellen.

Finalist in de MedTech Innovator's 2019 Accelerator

Boston (VS), 22 september 2019


Dit weekend neemt ATRO Medical deel aan het Accelerator-programma van MedTech Innovator's 2019. Ons bedrijf werd als finalist geselecteerd uit meer dan 800 kandidaten.

Samen met 24 andere finalisten hebben we de mogelijkheid om onze pitch te geven aan investeerders, nader kennis te maken instituten zoals de FDA en zorgverzekeraars en te leren van doorgewinterde Life Sciences experts. Met deze inzichten gaan we onze strategie verder versterken, zodat de Trammpolin® Meniscus-prothese op de meest effectieve manier naar de markt gebracht wordt. 


Als u de MedTech-conferentie in Boston bijwoont en ons wilt ontmoeten, stuur dan een e-mail naar info@atromedical.com.


mti_header_600x380.png?hash=f06029a178b3a8d6

Eerste TRAMMPOLIN® procedures in MUMC+

Maastricht, 28 juni 2019


De eerste TRAMMPOLIN® meniscus protheses zijn succesvol geïmplanteerd tijdens procedures in het Maastricht University Medical Center (MUMC+).  


Op vrijdag 28 juni hebben twee patiënten in Maastricht de TRAMMPOLIN® meniscus prothese gekregen, als onderdeel van de AIR studie. Dit zijn de eerste patiënten die deelnemen in het MUMC+, onder supervisie van Dr. Pieter Emans.


Televisiestation L1 besteedde uitgebreid aandacht aan deze mijpaal in Limburg met een 3 minuten durende video. Orthopedisch chirurgen Pieter Emans (MUMC+) en Tony van Tienen (ATRO Medical) verklaren de origine van de meniscus-prothese en lichten de operatie-procedure toe.

De eerste Trammpolin® Meniscusprotheses zijn bij 2 patiënten in het Radboudumc geplaatst!

Nijmegen, 27 februari 2019

 

ATRO Medical is verheugd te kunnen aankondigen dat op 27 februari de eerste Trammpolin® meniscusprotheses bij 2 patiënten in het Radboudumc zijn geplaatst.

 

Beide patiënten hebben last van kniepijn als gevolg van een eerder meniscusletsel en een arthroscopische procedure waarbij meniscusweefsel werd verwijderd. Het ontbreken van een functionele meniscus leidde in de jaren na het trauma tot kraakbeenslijtage en de ontwikkeling van chronische pijn (artrose).

De behandelingsmogelijkheden zijn beperkt tot pijnmedicatie, die de symptomen behandelen, maar niet de ziekte. 

 

De twee patiënten kregen een Trammpolin® meniscusprothese, die hun meniscusfunctie als schokdemper in de knie herstelt. De ingreep vond plaats in het universitair medisch centrum Radboud onder toezicht van de orthopedische chirurgen Dr. Sebastiaan van de Groes van Radboudumc en Dr. Koen Defoort van de Sint Maartenskliniek.

 

Koen Defoort en Sebastiaan van de Groes waren tevreden over de procedure "Het verliep volgens plan en zonder onverwachte problemen. De meniscusprothese wordt op de juiste plaats geplaatst en gefixeerd".

 

De patiënten starten direct met een revalidatieprogramma en kunnen op krukken lopen (50% belasting). De verwachting is dat deze patiënten binnen 6 weken zonder krukken zullen lopen, het eerste vervolgbezoek met de chirurg. Een volledig voordeel van de Trammpolin® meniscusprothese wordt verwacht bij 6 maanden. 

 

Dit kan een belangrijke stap voorwaarts zijn in de behandeling van patiënten met chronische kniepijn. Knie-artrose is een slopende ziekte die een ernstige impact heeft op het dagelijks leven van veel mensen.

 

Deze 2 patiënten markeren het begin van een grotere studie met 18 patiënten in 3 Nederlandse klinieken. De patiënten in het onderzoek worden gevolgd, met 6 regelmatige bezoeken gedurende 24 maanden. Het doel van het onderzoek is om deze patiënten terug te laten keren naar de normale dagelijkse activiteiten, zonder pijn en pijnstillers. 

 

De patiënten in het onderzoek zijn onder meer tussen de 35 en 65 jaar oud en hebben een voorgeschiedenis van een meniscusletsel. Ze lijden aan chronische kniepijn, hebben steeds meer pijnstillers nodig en worden gehinderd in hun dagelijkse activiteiten. De knie moet slijtage van de kraakbeenkwaliteit 1-2 (op een schaal 0-4) aantonen. De huidige behandeling en prognose van deze patiënten is een aantal jaren van verhoogde pijnmedicatie en verdere afname van de mobiliteit en als gevolg daarvan verminderde dagelijkse activiteit. Bij slijtage van graad 4 komt een patiënt in aanmerking voor een totale gewrichtsvervanging.

 

De Trammpolin® Meniscusprothese is een ontwikkeling van ATRO Medical BV. Het bedrijf startte in 2016 en is gevestigd in Nijmegen en Oss. Het is de eerste anatomisch gevormde meniscusprothese van een niet-resorbeerbare polymeer in een patiënt. Dit is een belangrijke mijlpaal voor ATRO Medical in de ontwikkeling van een nieuwe en innovatieve manier om patiënten met artrose te behandelen. 

 

Jan Hunik en Tony van Tienen

Dr.ir. Albert van der Veen versterkt het team van ATRO Medical

Nijmegen, 1 januari 2019


Dr.ir. van der Veen is afgestudeerd aan de afdeling Werktuigbouwkunde van de Technische Universiteit Delft.  Daarna is hij bij Fokker Aircraft gaan werken in de vluchtbesturingsgroep. Vervolgens werkte hij bij Fokker Space B.V. als specialist in structurele integriteit. Vanaf 2000 werkte hij op de afdeling Natuurkunde en Medische Technologie van het VU Medisch Centrum waar hij promoveerde op de mechanica van de wervelkolom. In het lab heeft hij veel ervaring opgedaan op het gebied van in vitro biomechanische testen. 
Begin 2019 begon hij als senior wetenschapper bij ATRO Medical waar hij betrokken is bij het biomechanisch testen van de Trammpolin® meniscusprothese.

Kleine groep patiënten krijgt meniscusprothese

Nijmegen, 10 december 2018


Kunstmeniscus moet leiden tot minder pijn en betere belasting van de knie

 

ATRO Medical BV heeft toestemming van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd om de meniscusprothese Trammpolin® te implanteren bij achttien patiënten. Dit doet ATRO Medical BV samen met het Radboudumc, het Maastricht UMC+ en de Sint Maartenskliniek. Met dit klinische onderzoek wordt vastgesteld of Trammpolin® bij patiënten leidt tot minder pijn en een beter belastbare knie.

 

In een gezonde knie werkt de meniscus als schokbreker. Zonder een goed functionerende schokbreker ontstaan vaak pijn en bewegingsbeperkingen in de knie. Een operatieve behandeling hiervoor ontbreekt op dit moment. Pas bij een ernstig versleten knie wordt het hele kniegewricht vervangen door een totale knieprothese. De kunststofprothese Trammpolin® vervangt alleen de meniscus en brengt zo de schokbrekerfunctie weer terug. Deze prothese is bedoeld voor patiënten die in het verleden een kijkoperatie hebben ondergaan, waarbij de meniscus geheel of gedeeltelijk is verwijderd. Daarmee kan de periode tot een totale knieprothese worden overbrugd. Het klinische onderzoek dat nu wordt uitgevoerd, moet aantonen of de meniscusprothese veilig is en of de pijn in de knie daadwerkelijk zal verminderen.

 

Slijtage

Orthopedisch chirurg Sebastiaan van de Groes van het Radboudumc: “Doordat de ontwikkeling van de Trammpolin® meniscusprothese in het Radboudumc heeft plaatsgevonden en de prothese bij de eerste patiënten ook hier wordt geplaatst, kunnen we snel de eventuele aandachtspunten oplossen. Hierdoor is een snelle, efficiënte en veilige introductie van dit nieuwe implantaat mogelijk.”

“Op de polikliniek zien we regelmatig patiënten met pijnklachten aan hun knie, door slijtage aan de meniscus”, zegt orthopedisch chirurg Koen Defoort van de Sint Maartenskliniek. “Door plaatsing van deze meniscusprothese verwachten we een effectieve én veilige behandeling te kunnen bieden voor deze patiëntengroep.”

 

Toestemming om te testen

Het onderzoek naar een meniscusprothese begon in 2011 met een publiek-privatesamenwerking op het gebied van klinisch, biomechanisch en materiaalonderzoek met academische centra en bedrijven waaronder het Orthopedisch Research Laboratorium (ORL) van het Radboudumc. Zo werd de basis gelegd voor de ontwikkeling van de huidige Trammpolin® prothese. Uitgangspunt was een schokabsorberend materiaal, in de vorm van de natuurlijke meniscus, dat de krachten in het kniegewricht kon weerstaan en goed bestand was tegen slijtage. De chirurgische ingreep moest relatief eenvoudig zijn en via een kijkoperatie kunnen plaatsvinden in elke orthopedische kliniek. Om vanuit het ontwikkelde prototype een meniscus te ontwikkelen voor patiënten, werd in 2016 ATRO Medical BV opgericht. Gedurende twee jaar werd de meniscusprothese uitgebreid getest op werking en veiligheid. Op basis van die testresultaten heeft de Inspectie Gezondheidszorg halverwege 2018 toestemming gegeven om klinisch onderzoek te doen bij achttien patiënten. De eerste patiënten zullen in het Radboudumc behandeld worden. Bij goed resultaat volgen in het voorjaar van 2019 ook patiënten in de Sint Maartenskliniek (Nijmegen) en het Maastricht UMC+. 

 

Grote stap vooruit

“De start van het klinisch onderzoek is een grote stap voorwaarts voor patiënten met chronische kniepijn waarvoor momenteel geen effectieve behandeling bestaat”, vertelt Tony van Tienen, orthopedisch chirurg en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het implantaat bij ATRO Medical. “In de huidige praktijk wordt vaak na jaren van behandelen met pijnstillers, injecties en fysiotherapie besloten om het hele gewricht te vervangen door een knieprothese. Onze meniscusprothese kan hierin verandering brengen met een eenvoudige, effectieve ingreep. We verwachten dat we met onze meniscusprothese de plaatsing van een knieprothese 10 jaar kunnen uitstellen.”

Bij goede resultaten van deze klinische studie kan de meniscusprothese in 2022 toegelaten worden op de Europese Markt.

 

Belangrijk: Trammpolin® is nog niet goedgekeurd voor commerciële doeleinden en mag alleen binnen klinisch onderzoek gebruikt worden. 

 

Over ATRO Medical

ATRO Medical BV is een medische startup die volledig gericht is op het ontwikkelen van de Trammpolin® meniscusprothese met als uiteindelijk doel om deze Nederlandse uitvinding tot de markt toe te laten en zodoende beschikbaar te maken voor patiënten wereldwijd. ATRO Medical is ontstaan als een spin-off van Radboudumc en DSM en gevestigd in Nijmegen en Oss.

Voor informatie raadpleeg  www.atromedical.com 

 

Over MUMC+

De kerntaken van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ zijn -naast topklinische en topreferente patiëntenzorg -wetenschappelijk onderzoek en onderwijs/ opleiding. Het MUMC+ onderscheidt zich nationaal en internationaal door de focus op preventie. Dus niet alleen gezondheidsherstel, maar ook gezondheidsbehoud én gezondheidsbevordering.

www.mumc.nl/

 

Over Radboudumc

Radboudumc is een toonaangevend academisch centrum voor patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek, met de missie om een aantoonbare impact te hebben op de gezondheidszorg’. 

Meer info: www.radboudumc.nl/patientenzorg & http://orthopaedicresearchlab.nl/

 

Over Sint Maartenskliniek

Als gespecialiseerd ziekenhuis is de Sint Maartenskliniek in Nederland en Europa meer dan 80 jaar toonaangevend in de behandeling van aandoeningen op het gebied van houding en beweging. De Sint Maartenskliniek is altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden, technologieën en toepassingen, met als doel dat het leidt tot betere kwaliteit van zorg. 

Meer info: www.maartenskliniek.nl

ATRO/Trammpolin® in het nieuws


Persbericht 11 juli 2017 

ATRO Medical kondigt vandaag de succesvolle afsluiting van een A-serie financieringsronde aan. De financiering wordt verstrekt door een syndicaat onder leiding van Thuja Capital Healthcare (Seed) Fund II daarnaast bestaande uit Brabant Development Agency, DSM Venturing, Cascara Ventures en RadboudUMC.  


ATRO Medical zal de nieuwe financiering gebruiken voor de ontwikkeling en marktregistratie van Trammpolin®, een anatomisch gevormd meniscusimplantaat. Met deze investering kan ATRO Medical in 2018 de eerste patiënten behandelen en in 2019 een First in Man klinische studie afronden.  


Artrose, als gevolg van slijtage en beschadiging van het gewrichtskraakbeen, is een veel voorkomende ziekte die volgens de WHO wereldwijd 10% van de mannen en 18% van de vrouwen treft. Artrose van het kniegewricht is een belangrijke oorzaak van gewrichtspijn en verminderde mobiliteit van patiënten. De slopende gevolgen van artrose hebben een negatieve invloed op de kwaliteit van leven, het vermogen om te werken en de kosten van de gezondheidszorg.   


Meniscus beschadiging en slijtage zijn belangrijke oorzaken van artrose in de knie. De Trammpolin® prothese is bedoeld om de beschadigde meniscus te vervangen door een implanteerbare prothese, met als doel de beschermende functie van de meniscus te herstellen door als gewrichtsspreider te fungeren.   


Trammpolin® wordt het eerste anatomisch gevormde meniscusimplantaat op polymeerbasis. De prothese is bestemd voor een markt met meer dan 1.000.000 klinische procedures per jaar in de VS en de EU, waarbij beschadigd meniscusweefsel in het kniegewricht wordt verwijderd. Een groot aantal van deze patiënten zal in de 10-20 jaar na de verwijdering van het beschadigde meniscusweefsel artrose ontwikkelen. 


Medeoprichter en Chief Medical Officer Tony van Tienen, een bekwaam orthopedisch chirurg, is verheugd over de grote mogelijkheid voor pijnreductie en mobiliteitsverbetering die Trammpolin® biedt aan kniepatiënten. Artrosepatiënten hebben geen effectieve behandelingsopties met het huidige gezondheidszorgaanbod. 


"ATRO Medical voorziet in een grote, nog niet vervulde medische behoefte, omdat steeds meer patiënten met knieblessures een meniscectomie ondergaan (gedeeltelijke of volledige verwijdering van de meniscus). Deze patiënten ontwikkelen geleidelijk artrose, met pijn en verminderde mobiliteit tot gevolg. De huidige behandelingsopties voor deze patiënten zijn beperkt en de resultaten zijn slecht. Trammpolin® wil een kosteneffectieve oplossing bieden om pijn te verminderen en mobiliteit te herstellen", aldus Harrold van Barlingen, directeur van Thuja Capital. 


Meniscusprothese van ATRO Medical dichterbij door investering

Nijmegen, 25 januari 2018


Soepeler bewegen, minder pijn en vijf tot tien jaar uitstel van het implanteren van een metalen kunstknie. Dat zijn de voordelen van de meniscusprothese onder de naam Trammpolin®, ontwikkeld door ATRO Medical. Door een nieuwe financiering komen deze voordelen dichterbij de werkelijkheid.

Het betreft hier patiënten tussen de 35 en 65 jaar die pijn in de knie ontwikkelen als gevolg van een gehele of gedeeltelijke meniscusverwijdering. Om bij de eerste patiënten een prothese te kunnen plaatsen en aan te tonen hoe deze meniscusprothese hun leven kan verbeteren, haalde ATRO Medical in juli 2017 al een groot deel van de financiering op bij een syndicaat onder leiding van Thuja Capital Heathcare (Seed) Fund II. Oost NL maakt dit syndicaat nu compleet.

Implantaat_nieuw.png?hash=0ee972bde02ff446


Het Nijmeegse ATRO Medical BV, een spin-off van RadboudUMC en DSM, wil met Trammpolin® pijn in de knie verlichten. Volgens het Reumafonds is artrose de meest voorkomende chronische gewrichtsziekte; ruim 1 miljoen Nederlanders heeft er last van. Het RIVM verwacht zelfs dat dit er in 2040 meer dan 2 miljoen zijn. De pijn en het moeilijker bewegen leiden tot minder kwaliteit van leven, minder arbeidsproductiviteit en meer kosten in de gezondheidszorg. De groep patiënten die ATRO Medical probeert te helpen is specifiek gericht op slijtage en beschadiging van het kraakbeen in de knie, vaak het gevolg van een sportblessure gevolgd door een meniscusoperatie. Een meniscus is zacht, flexibel en taai. Verwijdering van delen van de meniscus, via een kijkoperatie, leidt op langere termijn tot het verminderen of wegvallen van de schokbreker functie van de natuurlijke meniscus. De Trammpolin®  is gemaakt van een kunststof die de eigenschappen van een meniscus benadert. Trammpolin® vervangt de disfunctionele meniscus en herstelt de schokbreker functie in de knie. Hierdoor vermindert de pijn, kan de patiënt weer soepeler bewegen en wordt een totale knievervanging door een metalen kunstknie met vijf tot tien jaar uitgesteld.


Grote behoefte

Medeoprichter, medisch directeur en ervaren orthopedisch chirurg Tony van Tienen van ATRO Medical over de meniscusprothese Trammpolin®: "De behandelmogelijkheden voor deze relatief jonge groep patiënten met chronische pijn in de knie zijn beperkt tot pijnbestrijding, een donormeniscus of een metalen kunstknie. Pijnbestrijding is op een gegeven moment niet meer genoeg en donormenisci zijn zeer schaars. Het plaatsen van een metalen kunstknie is een zware ingreep met lange revalidatie voor de patiënt en hoge kosten. De levensduur van de metalen kunstknie is beperkt en een tweede kunstknie geeft veelal complicaties. Onze meniscusprothese voorziet dus in een grote behoefte. Het plaatsen van de Trammpolin® prothese is goedkoper dan de metalen kunstknie en kan relatief eenvoudig met een kijkoperatie waardoor de patiënt weer snel ter been is."


Toekomstige toepassing

Jan Hunik, medeoprichter en algemeen directeur van ATRO Medical, is zeer opgetogen over het binnenhalen van de investering. "Nu kunnen we een grote stap voorwaarts zetten in de ontwikkeling van de meniscusprothese. Na uitvoerige testen in het laboratorium moet de komende jaren blijken of de prothese in het menselijk lichaam net zo goed werkt. Zo ja, dan kan de Trammpolin® in 2022 op grotere schaal worden geplaatst. Uiteindelijk hoopt ATRO Medical dezelfde techniek ook toe te passen bij andere gewrichten met artrose."


Investering

Pieter Rhemrev, manager business unit Capital bij Oost NL, vertelt waarom de meniscusprothese van ATRO Medical typisch een ontwikkeling is waarin Oost NL vanuit haar participatiefonds investeert: "Wij geloven dat Trammpolin® het leven van artrosepatiënten positief beïnvloedt. De huidige behandelmethoden zijn of niet toereikend, of zeer ingrijpend. Door de meniscusprothese heeft de patiënt minder pijn en is langer mobiel. Uiteindelijk leidt dit tot een reductie van de zorgkosten. Wij dragen dan ook graag bij aan de ontwikkeling van de meniscusprothese."

Andere leden van het syndicaat zijn het Innovatiefonds Brabant, DSM Venturing, Cascara Ventures en Radboudumc. Voor de ontwikkeling van de kunstmeniscus werkt ATRO Medical nauw samen met het Radboudumc, DSM, Maastricht UMC+ en de Sint Maartenskliniek.

Logo Copyright© 2022 - ATRO Medical
Privacy en Cookie Statement